Ligasen

Verschil tussen Lyases en Ligases
Lyasen katalyseren de verwijdering van groepen van hun substraat door andere mechanismen dan hydrolyse, waardoor een dubbele binding achterblijft. Ter...
lyases en ligases voorbeelden
Opmerking: Lyases voorbeelden: In glycolyse lyases van glyceraldehyde-3-fosfaat en dihydroxyacetonfosfaat (DHAP) van fructose 1,6 bisfosfaat. Voorbeel...
maak onderscheid tussen ligasen en lyasen klasse 11
Lyasen katalyseren de verwijdering van groepen van hun substraat door andere mechanismen dan hydrolyse, waardoor een dubbele binding achterblijft. Ter...