Microarray

Verschil tussen RNA Seq en Microarray
Het belangrijkste verschil tussen RNA-Seq en microarrays is dat de eerste volledige sequentiebepaling van het hele transcriptoom mogelijk maakt, terwi...
dna microarray principe
Het principe achter microarrays is dat complementaire sequenties aan elkaar zullen binden. De onbekende DNA-moleculen worden in fragmenten geknipt doo...
Hoe worden DNA-microarrays gebruikt in de studie van genomica
Wetenschappers gebruiken DNA-microarrays om de expressieniveaus van grote aantallen genen tegelijkertijd te meten of om meerdere regio's van een genoo...
Verschil tussen Microarray en RNA-sequencing
Het belangrijkste verschil tussen RNA-Seq en microarrays is dat de eerste volledige sequentiebepaling van het hele transcriptoom mogelijk maakt, terwi...