Estar

Estar vs. Ser
Итак, глагол Ser употребляется, когда мы говорим о постоянных характеристиках объектов или челака. ... Глагол Estar употребляется, когда мы говорим о ...
Verschil tussen Ser en Estar
Ser wordt op een eenvoudige manier gebruikt om te praten over WAT iets is (permanente toestand). Om kenmerken te beschrijven die een essentieel onderd...
Verschil tussen Estar en Ser
Het Spaanse werkwoord ser wordt meestal gebruikt om eigenschappen te beschrijven die permanent zijn. Aan de andere kant wordt estar gebruikt om te ver...
Verschil tussen Estoy, Soja, Estar en Ser
Estoy is de eerste persoon van het werkwoord estar, dat onregelmatig is. Estoy zou betekenen "ik ben". Soja is de eerste persoon van het werkwoord ser...