Conceptueel

Verschil tussen conceptueel en empirisch onderzoek
Het belangrijkste verschil tussen conceptueel en empirisch onderzoek is dat conceptueel onderzoek abstracte ideeën en concepten omvat, terwijl empiris...
Verschil tussen conceptuele kaders en boekhoudkundige normen
Het conceptuele raamwerk is een duidelijk systeem van onderling verbonden doelstellingen en essentiële zaken die kunnen leiden tot constante normen di...
Verschil tussen conceptueel en perceptueel
Conceptueel versus perceptueel De term perceptueel komt voort uit perceptie. Het omvat het vermogen van een persoon om zich via de zintuigen bewust te...
Verschil tussen model en raamwerk
Een model is de presentatie in schematische vorm, vaak op een vereenvoudigde manier, van een bestaande of toekomstige toestand of situatie. ... Een ra...
Verschil tussen conceptueel en theoretisch kader
Het theoretisch kader geeft een algemene weergave van relaties tussen dingen in een bepaald fenomeen. Het conceptuele raamwerk daarentegen belichaamt ...