Adiabatisch

Verschil tussen adiabatisch en geïsoleerd systeem
In een adiabatisch proces wordt energie alleen als werk naar de omgeving overgedragen, terwijl een geïsoleerd systeem helemaal geen energie kan overdr...
Verschil tussen isentropisch en adiabatisch
In wezen is een isentropisch proces slechts een proces waarbij de entropie van het systeem constant blijft. En adiabatisch is het proces waarbij de wa...
Verschil tussen isotherm en adiabatisch proces
Deze processen beschrijven de relatie tussen interne energie van een systeem en zijn veranderingen. Het belangrijkste verschil tussen isotherm en adia...
verschil tussen adiabatisch en gesloten systeem
Een gesloten systeem is er een waarbij geen massa over de grenzen beweegt. ... Een adiabatisch systeem is er een waarbij geen thermische energie (warm...
verschil tussen adiabatisch en isotherm proces
Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten processen is dat er bij het adiabatische proces geen warmteoverdracht plaatsvindt naar of van de v...
wat is een adiabatisch systeem
Wat wordt bedoeld met adiabatisch systeem?Wat is een adiabatisch procesvoorbeeld?Wat is een adiabatisch systeem in de thermodynamica?Wat is het versch...