Afschrijving

Hoe u de geaccumuleerde afschrijving moet verantwoorden

Hoe u de geaccumuleerde afschrijving moet verantwoorden

De basisjournaalboeking voor afschrijving is het debiteren van de rekening voor afschrijvingskosten (die wordt weergegeven in de winst-en-verliesrekening) en crediteren van de rekening voor geaccumuleerde afschrijving (die op de balans verschijnt als een tegenrekening die het bedrag aan vaste activa vermindert).

 1. Hoe verrekent u geaccumuleerde afschrijving op een balans??
 2. Welk type rekening is de gecumuleerde afschrijving?
 3. Waar registreert u de geaccumuleerde afschrijving??
 4. Wat doet u met de geaccumuleerde afschrijving??
 5. Wat is de geaccumuleerde afschrijving op een balans?
 6. Is afschrijving een actief of passief?
 7. Is de geaccumuleerde afschrijving een permanente rekening?
 8. Is crediteuren een debet of credit?
 9. Hoe stel ik gecumuleerde afschrijving in Quickbooks in?
 10. Wat zijn de 3 afschrijvingsmethoden??
 11. Wat is de journaalboeking voor vaste activa??
 12. Wat is de journaalboeking voor afschrijving??

Hoe verrekent u geaccumuleerde afschrijving op een balans??

Gecumuleerde afschrijving is een activarekening met een creditsaldo dat bekend staat als een langlopende tegenactiefrekening die op de balans wordt gerapporteerd onder de rubriek materiële vaste activa. Het bedrag van de kostprijs van een actief op lange termijn dat is toegerekend sinds het moment dat het actief werd verworven.

Welk type rekening is de gecumuleerde afschrijving?

De geaccumuleerde afschrijvingsrekening is een tegenactiva-rekening op de balans van een bedrijf, wat betekent dat het een creditsaldo heeft. Het verschijnt op de balans als een vermindering van het brutobedrag van de gerapporteerde vaste activa.

Waar registreert u de geaccumuleerde afschrijving??

De geaccumuleerde afschrijving wordt op de balans gepresenteerd, net onder de gerelateerde kapitaalactiva. De boekwaarde van een actief is zijn historische kostprijs minus de geaccumuleerde afschrijvingen.

Wat doet u met de geaccumuleerde afschrijving??

Als u de oorspronkelijke kostprijs van het actief (uw aankoopprijs) neemt en de geaccumuleerde afschrijving aftrekt, krijgt u de "boekwaarde" of de "boekwaarde" van het actief. Gecumuleerde afschrijving staat bekend als een "tegenactief". Dit betekent dat de gecumuleerde afschrijving een activarekening is met een creditsaldo.

Wat is de geaccumuleerde afschrijving op een balans?

Gecumuleerde afschrijving is het lopende totaal van de afschrijving die is opgenomen in de kosten van de waarde van een actief. Vaste activa worden geboekt als een debet op de balans, terwijl de geaccumuleerde afschrijving wordt geregistreerd als een tegoed ter compensatie van het actief.

Is afschrijving een aanwinst of een verplichting?

Als u zich heeft afgevraagd of afschrijving een actief of een verplichting op de balans is, is het een actief - met name een tegenactiefrekening - een negatief actief dat wordt gebruikt om de waarde van andere rekeningen te verlagen.

Is de geaccumuleerde afschrijving een permanente rekening?

Gecumuleerde afschrijving is een tegenactiva-rekening en het saldo wordt niet aan het einde van elke boekhoudperiode afgesloten. Als gevolg hiervan wordt de geaccumuleerde afschrijving als een permanente rekening beschouwd.

Is crediteuren een debet of credit?

In financiën en boekhouding kunnen crediteuren dienen als een krediet of een afschrijving. Omdat crediteuren een passiefrekening is, moet deze een creditsaldo hebben. Het creditsaldo geeft het bedrag aan dat een bedrijf aan zijn leveranciers verschuldigd is.

Hoe stel ik gecumuleerde afschrijving in Quickbooks in?

Voer een afschrijving in

 1. Ga naar Lijsten en selecteer Rekeningschema.
 2. Selecteer het subaccount dat de geaccumuleerde afschrijving bijhoudt voor het activum dat u afschrijft.
 3. Selecteer Gebruik registreren in het pop-upmenu Actie.
 4. Voer de transactie onderaan het register in: Voer het afschrijvingsbedrag als afname in het register in.

Wat zijn de 3 afschrijvingsmethoden??

Accountants moeten zich houden aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) voor afschrijving. Er zijn vier afschrijvingsmethoden: lineair, aflopend saldo, som van de jaren en productie-eenheden.

Wat is de journaalboeking voor vaste activa??

De invoer is om de geaccumuleerde afschrijvingsrekening te debiteren voor het bedrag van alle afschrijvingskosten tot nu toe en de vaste-activarekening te crediteren om het saldo dat aan dat activum is gekoppeld, weg te spoelen. Als het actief is verkocht, debiteer dan ook de geldrekening voor het ontvangen contante bedrag.

Wat is de journaalboeking voor afschrijving??

De journaalboeking voor afschrijving is: Debiteren naar de winst- en verliesrekening Afschrijvingskosten. Bijschrijving op de balansrekening Gecumuleerde afschrijving.

Wat is Tissue Engineering
Waar wordt tissue engineering voor gebruikt?Wat zijn de drie belangrijkste componenten van weefselmanipulatie?Wat is cel- en weefselmanipulatie??Hoe w...
verschillen tussen enquête en interview
Er zijn veel methoden om gegevens te verzamelen. Een enquête is een vragenlijst waarin mensen wordt gevraagd hun antwoorden op vragen te schrijven. .....
Wat is het verschil tussen Oracle Data Guard en Active Data Guard
Het belangrijkste verschil tussen Oracle Data Guard en Active Data Guard is dat Oracle Data Guard een uitbreiding is op de Oracle RDBMS die gegevensbe...