bossen

bos versus bos
Volgens Webster's New World Dictionary is een bos "een dichte begroeiing van bomen en kreupelhout die een uitgestrekt stuk land bedekken". Een bos daa...