Benadrukt

er zijn alleen mogelijke combinaties van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen
Hoe wordt het patroon van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen genoemd?Moet jambische pentameter 10 lettergrepen zijn?Welke voet wordt gevormd ...