Stochastisch

Snelle stochastiek versus langzame stochastiek
De "snelle" stochastiek gebruikt de meest recente prijsgegevens, terwijl de "langzame" stochastiek een voortschrijdend gemiddelde gebruikt. De snelle ...