Gezocht

Verschil tussen sorteren en gezocht
Sort is een zelfstandig naamwoord; het soort ding dat iets is. bijv. "het dier in de struiken was een soort gibbon." Sorteren kan ook een werkwoord zi...
gezocht in een zin
Wat betekent het om opgezocht te worden??Hoe gebruik je gezocht in een zin?Is het uitgezocht of uitgezocht?Wat is een betekenis van gezocht?Is zeer ge...
probleem opgezocht
Wat betekent het om opgezocht te worden??Is het uitgezocht of uitgezocht?Wat is een ander woord voor gezocht?Hoe gebruik je het gezochte woord in een ...