Sectoren

sectoren van de economie
Er zijn vier verschillende sectoren in de economie: primair, secundair, tertiair en quartair.Wat zijn de 5 economische sectoren??Wat zijn de 3 belangr...
lijst met bedrijfstakken
Industrieën en sectorenLandbouw; plantages, andere landelijke sectoren.Basismetaalproductie.Chemische industrieën.Handel.Bouw.Onderwijs.Financiële die...
marktsectoren investopedia
Een sector is een gebied van de economie waarin bedrijven hetzelfde of een gerelateerd product of dienst delen. Het kan ook worden gezien als een bedr...