Scheuren

voorbeeld van hydrogenolyse
De term hydrogenolyse verwijst naar een type reactie waarbij het verbreken van een bepaalde binding AB gepaard gaat met toevoeging van waterstof aan z...