Portaal

Verschil tussen webportaal en website
Belangrijkste verschillen tussen website en webportaal in detail Hoewel websites (visitekaartjes, blogs en bestemmingspagina's) informatie bieden over...
verschil tussen websiteportaal en blog
Een portaal is een website die fungeert als knooppunt, gateway of venster naar andere informatie en services op internet. Blog, u stelt uw account en ...
Wat is het verschil tussen portaal en website
Website en portaal hebben beide een webgebaseerde interface; een website is de verzameling webpagina's, terwijl een portaal fungeert als toegangspoort...