Novelle

Verschil tussen roman en novelle
Een fictiewerk tussen 20.000 en 49.999 woorden wordt als een novelle beschouwd. Zodra een boek het merkteken van 50.000 woorden bereikt, wordt het ove...