Nelson

Bill Nelson tegen Rick Scott
De zittende democratische senator Bill Nelson stelde zich kandidaat voor herverkiezing voor een vierde termijn, maar werd ternauwernood verslagen door...