Mvvm

Wat is het verschil tussen MVC en MVVM
BELANGRIJKSTE VERSCHIL In MVC is de controller het toegangspunt tot de toepassing, terwijl in MVVM de weergave het toegangspunt tot de toepassing is. ...
Verschil tussen MVVM en MVP
Verschillen met MVP. MVVM maakt gebruik van gegevensbinding en is daarom een ​​meer gebeurtenisgestuurde architectuur. MVP heeft doorgaans een één-op-...
Verschil tussen MVC en MVVM
BELANGRIJKSTE VERSCHIL In MVC is de controller het toegangspunt tot de toepassing, terwijl in MVVM de weergave het toegangspunt tot de toepassing is. ...
Verschil tussen MVC en MVP
MVP is een afkorting van Model-View-Presenter. MVC is een afkorting van Model-View-Controller, terwijl MVVM staat voor Model-View-ViewModel.Wat is het...