Betekenissen

Verschil tussen polysemie en homonymie
Polysemie is het naast elkaar bestaan ​​van vele mogelijke betekenissen voor een woord of zin. Homonymie is het bestaan ​​van twee of meer woorden met...
soorten polysemie
Typen polysemie Lineaire polysemie is verantwoordelijk voor een specialisatie-generalisatierelatie tussen zintuigen en is op zijn beurt onderverdeeld ...
homonymie en polysemie-morfemen
Een woord is meervoudig als het kan worden gebruikt om verschillende betekenissen uit te drukken. Het verschil tussen de betekenissen kan duidelijk of...
hoe maken we onderscheid tussen homonymie en polysemie?
Polysemie is het naast elkaar bestaan ​​van vele mogelijke betekenissen voor een woord of zin. Homonymie is het bestaan ​​van twee of meer woorden met...