Humoraal

humorale immuniteit
Humorale immuniteit of humorale immuniteit is het aspect van immuniteit dat wordt gemedieerd door macromoleculen die worden aangetroffen in extracellu...