Globulin

Verschil tussen Globin en Globulin
Het belangrijkste verschil tussen globine en globuline is dat globine een superfamilie is van heembevattende globulaire eiwitten, terwijl globuline ee...