Genetisch

Verschil tussen kruising en GM
Dit is dus het belangrijkste verschil tussen kruisbestuiving, wat gewoon van nature voorkomt tussen seksueel compatibele planten, kruisen, wat een doo...
genetisch gemodificeerde organismen
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) kunnen worden gedefinieerd als organismen (d.w.z. planten, dieren of micro-organismen) waarin het genetisc...