Voetnoot

Verschil tussen voetnoot en eindnoot
Voetnoten verschijnen onderaan de relevante pagina. Eindnoten verschijnen in een lijst aan het einde van de tekst, net voor de bibliografie.Wat is het...