Crowdfunding

Verschil tussen crowdfunding en traditionele fondsenwerving
In eenvoudigere bewoordingen is crowdfunding het proces waarbij u uw project financiert door geld te verzamelen van verschillende personen. Terwijl fo...
Verschil tussen crowdsourcing en crowdfunding
Crowdfunding is het proces waarbij geld of fondsen worden geworven bij een groep of groepen mensen. Crowdsourcing is het proces waarbij informatie of ...