Kritisch

Verschil tussen kritische theorie en constructivisme
Het belangrijkste verschil tussen kritische theorie en constructivisme is dat kritische theorie een theorie is die zich richt op het bekritiseren en v...
kritisch verslag over verhalen en een gedicht
Hoe schrijf je een kritische analyse van een gedicht??Wat is een kritische analyse van een gedicht?Hoe schrijf je een kritische analyse van een verhaa...
kritische theorie paradigma
Woordenlijst. Kritisch paradigma - een paradigma in sociaalwetenschappelijk onderzoek gericht op macht, ongelijkheid en sociale verandering. Paradigma...
aannames zijn gevolgtrekkingen die tot denkproblemen leiden
Een aanname is een niet-onderzochte overtuiging: wat we denken zonder het te beseffen, denken we. Onze gevolgtrekkingen (ook wel conclusies genoemd) z...
Verschil tussen echte en pseudokritische eigenschappen
Het belangrijkste verschil tussen echte en pseudokritische eigenschappen is dat de echte kritische eigenschappen de echte kritische eigenschappen van ...
Verschil tussen subkritische kritische en superkritische massa
Kritische massa en de splijtbare kern Een massa die kleiner is dan de kritische hoeveelheid wordt subkritisch genoemd, terwijl een massa die groter is...