Beoordeling

Wat is het verschil tussen opdracht en beoordeling
Een opdracht is een of meer modules (brokken) met inhoud die studenten op een bepaalde datum moeten voltooien. ... Een beoordeling is een of meer vrag...
Verschil tussen beoordeling en evaluatie
Beoordeling is feedback van de student aan de docent over het leerproces van de student. Evaluatie maakt gebruik van methoden en maatregelen om het le...
methoden om leerresultaten te beoordelen
Er kan een combinatie van methoden worden gebruikt om de leerresultaten van studenten te beoordelen....Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn:Zelf...
formatieve en summatieve beoordeling pdf
Wat is formatieve en summatieve evaluatie PDF?Wat is het verschil tussen formatieve en summatieve evaluatie-pdf?Wat is het verschil tussen formatieve ...
Verschil tussen formele en informele beoordeling
Formele beoordelingen worden gebruikt om de algehele prestaties te beoordelen, om de prestaties van een student te vergelijken met die van anderen op ...