Acylering

Verschil tussen alkylering en acylering
Beide reacties vinden plaats door elektrofiele aromatische substitutie. Het belangrijkste verschil tussen Friedel Crafts-acylering en alkylering is da...
Verschil tussen Friedel Crafts-acylering en alkylering
Beide reacties vinden plaats door elektrofiele aromatische substitutie. Het belangrijkste verschil tussen Friedel Crafts-acylering en alkylering is da...
Verschil tussen O-acylering en N-acylering
Het belangrijkste verschil tussen O-acylering en N-acylering is dat O-acylering een zuurstofbevattend eindproduct vormt, terwijl N-acylering een stiks...